Referat generalforsamling 12. Marts 2019 kl. 19.00

 

1. Dirrigent

Ole Kristensen.

2. Referent

Tulla Nikolaisen

3. Formandens beretning for 2018

2018 blev et stille år hvor vi koncentrerede os om hundetræningen frem for alt andet omkringliggende.

Det betød ikke at vi ikke arbejdede i kulisserne på forskellige ting.

Deri blandt at finde nye kurser til trænerne så de kunne forny og øge deres kompetencer, men det rigtige kursus kom først i starten af 2019 og der sendte vi så Malene, Ole og Bettina afsted. Det er træner grund uddannelsen inden for DGI og går at vores trænere kan få papir på deres kompetencer. Planen er at også Morten og Mette skal afsted men vi bliver nødt til at tage det i tempi da det er en relativ kostbar (3800,00 pr træner) uddannelse for vores hundeskole.

Morten er også her først i foråret meldt til en uddannelse i fri ved fod.

Så vi glæder os til at viderebringe vores nye input videre til medlemmerne og jeg ved at det allerede sker.

Line har desværre pga. travlhed på privat siden, valgt at tage orlov men fortsætter heldigvis gerne som kasserer i klubben og jeg regner med og håber på at hun kommer tilbage igen når tiden er til det.

Tak til trænerne for deres engagement og gejst uden jer ingen klub.

Heine og undertegnede er blevet udfordret med et nyt hold hunde da efterspørgslen på pladser blev så presserende at vi så os nødsaget til at oprette et nyt mandagshold.

Legatansøgningsudvalget blev rørt lidt rundt i og består nu af Klaus, Heine og Bettina. Steen og undertegnede udtrådte. Udvalget arbejder nu med 2 arrangementer til Elro dage lørdag den 25. maj og søndag den 26. maj. En klassisk klaverkoncert i Tårup enge hos Klaus og en guidet gåtur ved Uggelhuse, sammen med Karsten også kendt som sivskomanden. Heine har arbejdet på at få Gintberg til Allingåbro fredag den 24. maj og havde fået bevilliget 65.000 af Elro fonden men det har vist sig at kunstnere er svære at få til udkants Danmark så dette arrangement er trods mange arbejdstimer og indsats faldet fra. Elro betaler arrangementerne og overskuddet tilfalder hundeskolen så spred gerne info om arrangementerne så vi kan få fulde huse.

Vi har fået tilsagn om 1100,00 kr. i sponsorat fra Sparekassen Djursland til indkøb af flugtspring.

Udvalget er også begyndt at arbejde på forskellige løsninger for klubhuset enten tilbygning eller helt nyt hus/modul bygning men det kan de selv fortælle lidt mere om.

Resten af bestyrelsen har i år været fantastisk selvkørende og jeg tænker at vi er et godt team, men glæder os til at byde evt. nye velkommen. Altid godt med nye input.

Som arrangementer havde vi dyrlæge aften hos dyrlægerne primært for de nye hvalpe og regner med at gentage arrangementet i år. Arbejdsdagen var desværre meldt ud i for sen tid så det gør vi bedre i år. Sommer afslutning med grill og hygge er også blevet godt modtaget og gentages. Ellers er der julehyggen med gløgg og æbleskiver som er en dejlig tradition. Disse 4 arrangementer regner vi med at bibeholde. Er det ønsker om andet så sig endelig til.

Til slut er der hundeførerne og i er grunden til at vi eksisterer og alt vi gør er for at fastholde og tiltrække jer. Jeg synes at i er fantastiske til at stå her i regn og rusk stadig positive og håber at i både lærer noget samtidig med at i hygger jer. Håber også at i husker at i gerne må tage venner med i klubben uden for træningstiderne således at endnu flere kommer til at kende os og ønsker at benytte os og vores faciliteter.

Husk også at har i noget at klage over så kom til os eller mig for ved vi ikke at der er noget i vejen kan vi ikke ændre på det, men kom også gerne med ros, det bliver vi så glade af. Har i ting i undrer jer over eller noget i gerne vil have vi finder ud af eller noget vi skal udvikle på så sig endelig til.

Bare fordi i åbner munden betyder det ikke at i imod jeres vilje bliver hapset til bestyrelsesarbejde og lignende.

Tak for et godt år 2018 og velkommen til forhåbentlig et spændende og godt år 2019.

4. Økonomi

Beretning af regnskabet blev aflagt af foreningens kasser.

Line vil undersøge mobilepay.

5. Kontingent

kontingentet blev fastsat og vedtaget til 500kr. pr. halve år.   Og 250 kr. for passivt medlemskab.

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkommende forslag.

7. Valg af bestyrelse

Heine modtog genvalg.  Blev valgt.

Bettina modtog genvalg. Blev valgt.

Steen modtog genvalg. Blev valgt.

Tulla modtog genvalg. Blev valgt.

Klaus blev valgt til bestyrelsen.

Line ønskede at træde ud af bestyrelsen, men fortsætter med at være kasserer.

Og Yvonne var ikke på valg.

8. Valg af suppleanter

Som suppleanter var Lasse på genvalg. Og blev valgt.

Bo Kvistgaard blev valgt som suppleant.

9. Valg af revisor

Valg af revisor blev:

Ole Kristensen

Gro

Revisor suppleant blev:

Morten.

10. Eventuelt

Morten tog ordet og takkede hver enkelt træner og bestyrelsesmedlem for det de gør og den de er.  

Referat generalforsamling 12. Marts 2018, kl. 19.00

1. Valg af dirigent/referent

Ole vælges til dirigent, Lasse til referent.

2. Beretning af formanden

Nyt lys i klubhus, ingen penge til rally-o + spor udstyr, 3000 fra sparekassen Djursland til bordebænkesæt, vi har fået mobilepay.

Trænere + bestyrelse har modtaget undervisning i klikkertræning.

Mette er vendt tilbage som træner.

Martin FØL stoppede i efteråret, tak for hans engagement i klubben.

Malene har stillet op som føl, går med Ole og Mette på hvalpeholdet. Velkommen til hende.

Spotkurser i efteråret. Især tematræningen har været populært, der kommer nok mere af den slags.

Der har været arbejdsdag i efteråret, som blev brugt til at opfriske terrasse mv.

Næste arbejdsdag er 14. april 10.00 – 16.00. – morgenmad. Dog lidt til middag.

Beretningen godkendes

3. Regnskab v. kasserer Line

2017 ser ud som om vi har haft stort lån, dette skyldes vores sponsorat til belysning/master, samt lån i denne forbindelse.

Årets resultat: -2102 kr. dette skyldes store udgifter ifm. El.

Budget for 2018 fremlægges.

4. Fastsættelse af kontingent

Se pkt. 5

5. Indkomne forslag

Fra medlemmer:

Forhøjelse af kontingent. Forslag 50,- ekstra

Det argumenteres for at kontingent i forvejen er billig.

Elregningen har været ret stor, disse svarer til ca. et hold om året. 50,- ekstra kan hjælpe med at forbedre på klubben, eks. Kurser og lignende.

Fohåbentlig vil el-udgifter falde, grundet ny varmekilde.

Der gøres opmærksom på at prisen ikke skal stige hver gang. Bestyrelsen mener at det vil være nok til at prisen ikke skal hæves igen.

 

Der ønskes ikke skriftlig afstemning.
13 stemmer for forslaget. 3 imod.
Det vedtages at kontingent stiger med 50kr fra sommer. Altså 500kr for et halvt års kontingent

 

Passivt kontingent:

Forslag 1: 250,-

Forslag 2: et halvt års kontingent

Det besluttes at prisen er 250 kr. for et års passivt kontingent.

6. Valg af bestyrelse:

Valgte: Yvonne, Line,

7. Suppleanter

Valgte: Lasse, Klaus

8. Revisor

Valgte: Ole

9. Valg af revisorsuppleant

Valgte: Morten

10. Eventuelt

Ordstyrer takker for god ro og orden.

Formanden takker for et godt år og positivt fremmøde.

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra Generalforsamling Mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00

posted in: Referater | 0
 1. Ole K. vælges som dirigent
 2. 2016 var i bund og grund et roligt år. Men det bød på problemstillinger vi ikke har set i mange år. Vi kunne kort efter opstart især på efterårs sæsonen konstaterer at de fleste hold var bookede og vi blev nødt til at sætte nye medlemmer på venteliste og nogen måtte vi også henvise til de nærmeste konkurrerende klubber. Dette skyldes bla. at vi sagde farvel til to gamle værdsatte trænere Ole og Mette som efter mange år på banen valgte at det var tid at prøve noget andet. Det var vi selvfølgelig meget kede af og det efterlod et stort hul i træner gruppen. Men det viste sig at trænerne er nogle fantastiske mennesker (hvilket jeg jo egentlig godt vidste i forvejen) og i sprang på med krum hals for at udfylde hullet og i klarede det med bravur. Så godt gået trænere.

  Heldigvis kom der et nyt føl eller træner aspirant som det nu nok nærmere hedder ind i gruppen og vi er rigtig glade for at kunne byde Martin inden for i vores hundeskole og vi ser frem til års godt samarbejde og udvikling. En lille bonus oplysning er, dog for 2017, at Mette savnede os så meget, at hun er vendt tilbage til ringen igen, og det er vi også rigtig glade for. I skal begge have tak fordi i vil ligge jeres tid og arbejde hos os.

  Anlægsmæssigt blev 2016 et stille år i forhold til de foregående uden de store projekter.

  Terrasse udvalget bestående af Heine, Steen, Mikael og Bettina fik roligt og sikkert arbejdet hen imod en næsten færdig terrasse og takke være Heines ihærdighed fik vi ly for vinden til vintern.

  Klaus leverede sædet til en lang bænk der skal sættes op på terrassen og malingen venter, men der skal jo også være lidt at lave til næste arbejdsdag.

  Inden for fik Klaus sat bænkene på plads og vi har vidst efterhånden fået flyttet borde og stole rundt så de passer til vores behov.

  Så stor tak til jer også.

  Så alt i alt en afslappende anlægs sæson og det trængte vi også til efter de foregående år. Dette betyder dog ikke at vi helt er holdt med at tænke frem af så legat ansøgnings udvalget har sendt ansøgninger ud for 2017 hvor vi påtænker at udskifte belysningen på pladsen, såfremt vi lykkedes med dem. Dette mere af nød end storhed idet vi er begyndt at mærke fejlfunktioner på det eksisterende anlæg.

  Derudover planlægger vi at arbejde på at forbedre vores toiletforhold så man ikke længere skal bakke på toilet, men mere om det senere.

  Ellers har trænerne fået nyt overtøj så de ikke skal fryse når de repræsenterer os på banen og i deres arbejde, og veste er på vej til både Morten og Martin så de kan ligne de andre.

  Når nu vores kasserer fremlægger årsregnskabet vil i bemærke at der er underskud på året men dette beror på en bevidst handling fra bestyrelsens side, om at klubben ikke skal være en spare gris men at vi skal benytte de opsparede midler til at tilgodese medlemmerne med forbedringer i klubben.

  Så alt i alt set fra formandens stol har 2016 været et behageligt år hvor det har vist sig at sammen hold og vilje kan overkomme meget.

  Dermed et stort tak til medlemmer, trænere og bestyrelse for et godt år. Jeg ser frem til 2017.

 3. Fremlæggelse af regnskab af Line jævnfør bilag. Der er købt telefon og tablet til kontoret. Indkøb af borde og stole. Regnskab godkendes.
 4. Kontingent forhøjes med 50 kr. øremærket til bedre toiletforhold (forslag) Det dækker ikke hele beløbet, men er en start. Vi er i forvejen billige ift. Andre klubber på egnen. Enighed om at godkende forslaget.
 5. Ingen
 6. Valg af bestyrelse. Klaus og Michael modtager ikke genvalg. Heine og Tulla vælges.
 7. Lasse og Klaus modtager valg som suppleanter
 8. Ole og Tom genvælges som revisorer
 9. Morten genvælges til revisor suppleant
 10. Martin udtrykker ønske om vand hele året. Der arbejdes på det.

  Martin foreslår lys ved toiletvognen. Lampen er købt og skal bare sættes op.

  Julia foreslår en gummimåtte på rampen på legepladsen. Bestyrelsen vil arbejde videre

Dagsorden til generalforsamling 13. Marts 2017

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning af formand.
 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
 4. Fastsættelse af kontingent.Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisorer.
 8. Valg af revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.
Husk indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Dvs senest den 27. Februar 2017.