Retningslinjer for ALLINGÅBRO HUNDESKOLE 

  • Hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – skal man holde sig hjemme / straks gå hjem, selv ved milde symptomer
  • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som er defineret af Sundhedsstyrelsen.
  • Der skal fortsat være særlig opmærksomhed på håndhygiejne. SPRIT HÆNDER.
  • Vi må max være 100 personer i klubben af gangen.
  • Anbefalingen er 4 m2 pr. person og klubben råder over 23.000 m2
  • Alle skal holde afstand på min. 1 meter til andre personer.
  • Man skal ikke tage kontakt til/røre ved/fodre andres hunde.
  • Klubhuset & toilet er åbent, men brug håndsprit hvis du går ind.
  • Håndsprit er ved banen og ved bænkesæt på terrassen.
  • Alt grej/bolde/liner m.m. skal, så vidt muligt selv medbringes og ved brug af klubbens grej sprit hænder før og efter brug.


Vi beklager de stramme regler, men dette er måden vi er nødt til at gøre det på, for at det er forsvarligt at holde åbent. Overholder man ikke retningslinjerne, har træneren/bestyrelsen ret til at bortvise hundeføren uden yderligere henvisninger.
DGI og Norddjurs har sendt retningslinjer rundt og sagt god for at udendørs aktiviteter er forsvarligt i forhold til Statsministeriets retningslinjer. 

Klubben vurderer derfor løbende, om der er brug for ændrede tiltag.